fbpx

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Zawarta poniżej polityka prywatności reguluje w sposób jaki firmy: FL Media Filip Lempa NIP 6272640917 działający pod marką MovieTak Filmy Ślubne gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje i dane zebrane od użytkowników strony internetowej działającej w domenie movietak.pl. 

Administratorem danych osobowych podanych i przetwarzanych w formularzu kontaktowym jest Filip Lempa.

Podstawa prawna

Niniejsza polityka prawności przygotowana została zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO). Treść rozporządzenia: RODO

Podstawę do przetwarzania danych osobowych przez ich administratorów stanowią: 

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane osobowe dotyczą; zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia umowy z osobą, której dane osobowe dotyczą; 
– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy. 

Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne.  Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie usług przez wskazaną wcześniej firmę działającą pod marką MovieTak Filmy Ślubne.  

Cel i okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą celem wykonania usługi fotograficznej przez którą rozumie się wykonanie zdjęć i realizacje sesji, obróbkę fotograficzną, druk, publikacje na stronie działającej pod wymienionymi wcześniej domenami, mediach i materiałach drukowanych służących promocji wymienionych firm, a także do celów księgowych. 

Administratorzy danych osobowych będą przetwarzali pozyskane za pomocą formularza dane w celu przesłania oferty dotyczącej usług fotograficznych. Dane będą wykorzystywane do działań pozwalających na realizację właściwej usługi, to znaczy: zawarcia umowy i jej wykonania, prowadzenie korespondencji, kontaktu w zakresie wykonywanych usług, przesłania zamówionych produktów (zdjęć, albumów itp. powstałych jako efekt realizacji usługi) jak również do przesłania informacji i ofert stanowiących działania wizerunkowe i marketingowe (PR). 

Dane osobowe i pozostałe informacje będą przechowywane przez okres 10 lat od daty podpisania umowy. 

Prawa przysługujące użytkownikowi

Użytkownikowi strony przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Administratorzy danych zobowiązują się do dochowania wszelkich starań i działań, aby dane osobowe były przechowywane w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. 

Rodzaje zbieranych i przechowywanych danych

1. Osobowe dane identyfikacyjne 

Administratorzy mogą gromadzić osobowe dane identyfikacje od użytkowników, którzy odwiedzają stronę działającą w domenach getluckyphoto.com i getluckyphoto.pl, wypełniają formularz kontaktowy zawarty na stronie, a także za pomocą usług i funkcji działających w ramach strony. Dane zbierane przez administratorów strony po dobrowolnym ich przesłaniu przez właścicieli: imię oraz nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Użytkownikom przysługuje prawo do anonimowego korzystania ze strony, co może uniemożliwić jednak realizację działań związanych ze stroną i jej funkcjonalnością. 

 2. Nieosobowe dane identyfikacyjne 

Administratorzy mogą gromadzić nieosobowe dane identyfikacje od użytkowników, którzy odwiedzają stronę działającą w domenach getluckyphoto.com i getluckyphoto.pl, wypełniają formularz kontaktowy zawarty na stronie, a także za pomocą usług i funkcji działających w ramach strony. Nieosobowe dane identyfikacyjne zbierane przed administratorów obejmują m.in. nazwę przeglądarki, rodzaj wykorzystywanego urządzenia, a takżedane techniczne na temat sposobu, w jaki użytkownicy łączą się i korzystają ze strony. 

 3. Pliki cookies 

Administratorzy mogą gromadzić pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiące dane informatyczne, np. pliki tekstowe, przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone do korzystania z funkcjonalności strony. Umożliwiają zapamiętanie preferencji użytkownika, personalizowanie strony w zakresie wyświetlanych treści, a także głosowanie w ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu Cookiem mogą być wykorzystywane tylko celem wykonania określonych funkcji na rzecz użytkownika takich jak np. zapamiętanie logowania. Dane te są szyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.  Cookies umożliwiają administratorom ocenę zainteresowania usługami świadczonymi przy pomocy strony, lepsze poznanie oczekiwań i preferencji użytkowników. Zrozumienie sposobu korzystania ze strony i pozwalają na lepsze dostosowanie jej funkcjonalności. 

Przekazywanie danych innym podmiotom

Przekazywanie danych osobowych obejmować będzie firmy będącymi podwykonawcami, realizującymi zamówienia i usługi obejmujące usługę fotograficzną. Przez podwykonawców rozumie się firmy m.in. firmy drukujące albumy, odbitki, pudełka na zdjęcia i pendrivy, dostawców usług pocztowych i kurierskich. 

Administratorzy informują jednocześnie, że zebrane dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, handlu ani wypożyczenia innym osobom.

Zabezpieczenie przechowywanych danych

Administratorzy wykorzystują metody i środki bezpieczeństwa właściwe dla gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych mające ochronić przed nieuprawnionym do nich dostępem, a co za tym idzie ich zmianą i ujawnieniem. Wymiana danych między stroną movietak.pl a użytkownikiem odbywa się za przy użyciu szyfrowanego i chronionego cyfrowym podpisem kanału SSL.

Zmiany w polityce prywatności

Administratorzy zastrzegają sobie prawo do poprawiania aktualizowania niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Użytkownicy przyjmują do wiadomości niniejszą politykę prywatności i zobowiązują się do okresowego zapoznawania się z jej modyfikacjami. 

Informacje końcowe i kontakt do administratorów

Korzystając z strony działające w domenie getluckyphoto.com i getluckyphoto.pl, wyrażasz zgodę na zasady przedstawione w polityce prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, prosimy o nie korzystanie z w/w strony. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących niniejszej polityki prywatności, zasad obowiązujących na stronie skontaktuj się z jej administratorami za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio mailowo z jednym z administratorów: 

Filip Lempa – lempaf@gmail.com